Tv i Mobilen

 

Tv i mobilen.se samlar all information om Mobil-TV

MobilTVVi vill hjälpa dig att komma igång och hitta rätt i det nya fenomenet, Mobil TV, på dessa sidor finns all tänkbar information, vi kommer även kontinuerligt att uppdatera informationen.

Mobil-TV är benämning på rörliga bilder och ljud överförd till en mobil enhet, t.ex. en mobiltelefon. Mobil-TV är ett samlingsnamn och innefattar så väl mottagning med lokal mottagare av t.ex. marksänd digital-tv, som streamad media över mobilnätet eller WLan. 

Mobil TV innebär att man kan se på TV i mobiltelefonen. Mobil TV över mobilnätverk tillåter tittare att ta del av personlig, interaktiv TV med innehåll som är specifikt anpassat till mobiltelefonen. Mobil TV skiljer sig från traditionellt tv-tittande. Förutom att mobilTV ger tittaren möjlighet att se på traditionell TV varsomhelst kan tittaren också ta del av beställningsbara program så kallad on-demand TVoch Podcast TV. Med Podcast TV menas att användaren kan prenumerera på innehåll som levereras till användarens mobil. Tittaren kan se programmen även där det inte finns något nätverk eftersom innehållet är lagrat i själva telefonen. För operatörerer innebär tjänsten att de kan leverera innehåll när det passar dem bäst och när de tex har låg trafik i näten. 

För närvarande finns det två sätt att leverera Mobil TV. Den första är via existerande tvåvägs-mobilnät (dvs både en kommunikation till och från användaren finns) och det andra är genom att bygga dedikerade enkelriktade sändningsnätverk, tex genom DVB-H, MediaFLO, DMB eller DAB. Av de drygt 120 kommersiellt lanserade mobila tjänsterna världen över, är mer än 90% av dessa lanserade dagens mobilnät och tekniken som används på mobilnäten är "unicast". Med ’unicast’ sänds innehåll separat från en enskild källa till en enskild destination till exempel från en server till en mobil telefon och på så sätt får varje individ det innehåll som de vill ha. Med ’broadcast’ teknik sänds samma innehåll till en stor mängd mobilanvändare. De dedikerade broadcast nätverk kommer som namnet indikerar, enbart att använda sig av broadcast teknik. Mobila nätverk kommer fr.o.m 2008 kunna kombinera unicast och broadcast efter behovet i nätet. 

Kolla på sport på tv här

Det snabbaste sättet för en operatör att erbjuda mobil TV är genom det redan existerande 3G nätet (WCDMA/HSPA). Det finns redan idag tillräcklig kapacitet inom 3G nätverket för att kunna erbjuda mobil TV. Med HSPA (High Speed Packed Access) kan en operatör även avsevärt öka kapaciteten. MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service), vilket betyder "broadcast" över 3G nätet, kommer inom kort göra det möjligt för alla användare som samtidigt vill titta på samma kanal att göra det via 3G näten. MBMS gör det möjligt för operatörerna att effektivisera distributionen i näten och kan användas som ett komplement till HSPA när mer kapacitet behövs i näten. 

Genom att använda en kombination av ‘unicast’ och ‘broadcast’ teknik kan både nätverkskapaciteten och investeringar optimeras. Broadcast tekniken kan användas till de mest populära programmen som många användare vill se samtidigt. Unicast tekniken kan användas till beställningsbar TV för specifika program som olika tittare vill se vid olika tillfällen. Användaren kommer inte att märka vilken teknik som används när han/hon tittar på TV, dvs om det är broadcast eller unicast teknik som används. Användaren kommer kunna ha en nerladdningsbar TV-klient i sin telefon som gör tjänsten mer användarvänlig. Klienten ger access till samtliga program och ger möjlighet till att snabbt växla mellan kanaler och olika Mobil TV tjänster. Mobile TV klienten tillsammans med kombinationen av unicast och broadcast tekniken ger en optimal lösningen för att möta marknadens behov och efter personifierade önskemål och behov. 
Källa: Wikipedia

 

 

Undersökning