MTG satsar i Norge

2008-08-17 21:55:00

MTG ska tillsammans med NRK och norska tv2-gruppen starta ett samägt bolag för att bygga upp ett rikstäckande nät och slåss om frekvenser.

Denna satsning ska undersöka möjligheterna för Mobil-TV i Norge, det är inte uteslutet att andra aktörer kan komma att delta i samarbetet.

Intressant är att dessa tre bolag har en annan syn på vilken teknik som ska användas till skillnad från Norges största operatör Telenor.

Bolagen förespråkar DMB  (Digital Multimedia Broadcast) då detta passar Norges topografi bättre enligt trion. Telenor däemot anser att den nyligen beslutade EU-standarden DVB-H (Digital Video Broadcasting -Handheld) är vägen framåt.

 

Undersökning