Omdiskuterad avgift snarare en skatt

2008-08-10 20:15:00

Den omdiskuterade PS-avgiften liknas snarare med en skatt.

Vem kommer inte att ha mobil, dator eller en TV i framtiden? Det är den stora frågan i huruvida en public service avgift ska utformas som en avgift eller en skatt.

Undersökning