Stockholmare ser mest på mobil-tv

2009-07-07 20:36:00

Stockholmarna ser mest på mobil-tv.

Mobil-tv tittandet har ökat 8 procent sedan 2008 i Stockholm, och ligger nu på 11,4 procent av stockholmarna.

Ungefär 7 procent av svenskarna har titta på mobil-tv de senaste 3 månaderna vilket är en ökning på 250 procent sedan förra mätningen.

Sammanställningen bygger på Sifos undersökning Orvesto Konsument 2009:1.

Undersökning